Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
بازدید دکتر خاوازی رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر خاوازی ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روز دوشنبه 97/8/7از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بازدید نمودند. در این بازدید که آقای دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان نیز ایشان را همراهی می­نمود از نزدیک با فعالیت­های مؤسسه آشنا شدند. در ابتدا از واحد صدور شناسه و آزمایشگاه سلامت بذر بازدید نمودند و در جریان فرآیند صدور و چاپ شناسه و جزئیات امنیتی آن قرار گرفتند. در ادامه کارگاه و آزمایشگاه آموزشی مورد بازدید قرار گرفت. ایشان همچنین از گلخانه­ها و مزارع تحقیقاتی بازدید نموده و در جریان فعالیت­های پژوهشی مؤسسه در زمینه­های شناسایی و ثبت ارقام و کنترل و گواهی بذر و نهال قرار گرفتند. در قسمت پایانی با فعالیت­های اجرایی موسسه در زمینه­های نمونه­برداری و کدگذاری، آزمایشگاه تجزیه کیفی، آزمایشگاه مارکرهای مولکولی و سلامت اندام­های تکثیری آشنا شدند. در این برنامه بازدید که ریاست و معاونین و مدیران مؤسسه حضور داشتند توانمندی­ها، برنامه­ها، اهداف، مشکلات و چالش­های مؤسسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.