Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری سی و هفتمین جلسه کمیته معرفی رقم

سی و هفتمین جلسه کمیته معرفی رقم در روز دوشنبه مورخ 97/8/7 در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه گزارشات معرفی دو لاین پنبه، یک ژنوتیپ زردآلو و نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی سیب زمینی به شرح ذیل ارائه و بررسی گردیدند:

  1. گزارش معرفی دو لاین پنبه ارائه گردید. لاین M14 (موتانت LM-1321) مناسب برای کشت در کلیه مناطق پنبه کاري کشور مورد تایید قرار گرفته و با نام " تابان" معرفی شد.
  2.  لاین M16 (موتانت LM-1676) پنبه مناسب براي کشت در مناطق مختلف کشور مورد تایید قرار گرفته و با نام " پرتو" معرفی شد.
  3. گزارش معرفی یک ژنوتیپ زردآلو با کد (190) ارائه گردید. این ژنوتیپ مناسب برای کشت در مناطق معتدل با تابستان های خنک و زمستان های ملایم مورد تایید قرار گرفته و با نام " سهند97" معرفی شد.
  4.  گزارش معرفی 10 رقم جدید خارجی سیب زمینی: Annabella, Liseta, Carrera, Taurus, ,Crisps4all, Colomba,Volumia, Sylvana, Leonardo, Innovator, متعلق به شرکت HZPC هلند ارائه گردید. از میان ده رقم مذکور دو رقم  Volumiaو Annabella رد شد و ارقامLiseta, Carrera, Taurus, Crisps4all, Colomba, Sylvana, Leonardo, Innovator, مورد تایید قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.