Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری مراسم تودیع و معارفه کارشناس مسئول واحد تهران و البرز مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
​روز سه شنبه سیزدهم آذرماه سالجاری مراسم تودیع و معارفه کا​رشناس مسئول واحد تهران و البرز با حضور معاون و مدیران برنامه ریزی و پشتیبانی و معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه بذر و نهال برگزار گردید.
در این مراسم ازفعالیتهای  آقای دکتر بابک مطیع شر​ع تقدیر به عمل آمد و آقای مهندس دالوند به عنوان کارشناس مسئول استان تهران و البرز منصوب گردیدند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.