Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری چهل و چهارمین کمیته معرفی رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

جلسه در روز چهارشنبه مورخ 98/1/28 با حضور اکثریت اعضای کمیته، در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه گزارشات معرفی سه ژنوتیپ زردآلو، دو لاین انگور، و سه ژنوتیپ گل فریزیا موسسه تحقیقات علوم باغبانی به شرح ذیل ارائه و بررسی گردیدند:

1-گزارش معرفی سه ژنوتیپ زردآلو در کمیته به شرح ذیل ارائه گردید.

1-1-ژنوتیپ AD405 دارای اندازه میوه بزرگ، مناسب برای مصرف تازه خوری و خشکبار، شکل میوه تخم مرغی، هسته جدا، سفتی میوه متوسط، میان رس و خودناسازگار می­باشد که با نام " پارسی"مورد تایید قرار گرفت.

2-1-ژنوتیپ AD507با رنگ گوشت نارنجی روشن، رنگ رو قرمز، اندازه میوه بزرگ، مناسب برای تازه­خوری و خشکباری، شکل میوه تخم مرغی، هسته جدا، سفتی میوه متوسط­، میان رس و خودناسازگار می­باشد که مورد تایید قرار گرفته و با نام " جلیل" معرفی شد.

3-1-ژنوتیپ HS731 دارای اندازه میوه بزرگ، مناسب برای تازه خوری، شکل میوه تخم مرغی، هسته جدا، سفتی میوه متوسط، میان­رس و خودناسازگار می­باشد که مورد تایید قرار گرفته و با نام "شانلی" معرفی شد.

2- گزارش معرفی دو لاین انگور به شرح ذیل ارائه گردید.

1-2-لاینSH05 با حبه­های بسیار درشت، متحمل در برابر سرمای دیررس بهاره و عملکرد بسیار مطلوب مورد تایید قرار گرفته و با نام" امین" معرفی شد.

​2-2-لاین SH06 دارای حبه­های بزرگ بیضی، متحمل در برابر سرمای زمستانه و عملکرد بسیار مطلوب با نام " مینو در" مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش معرفی سه ژنوتیپ گل فریزیا در کمیته ارائه گردید. ژنوتیپ‌ 20A با رنگ سفید با نام " سپیده" ، ژنوتیپ 3A با رنگ زرد با نام "زرین"و ژنوتیپ 28P با رنگ قرمز رگه‌دار با نام " شعله" معرفی شدند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.