Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری دوره آموزشی آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در غلات (گندم و جو)

​​   در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده بین سرویس ثبت و گواهی بذر هلند (Naktuinbouw) با مؤسسه متبوع، با هدف تقویت قابلیت­ها و توانایی­های فنی و ارتقای ظرفیت کارشناسی این مؤسسه از طریق همکاری با سازمان­ها و مؤسسات همسان بین­ا​لمللی، دوره آموزشی آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در غلات (گندم و جو) با همکاری سرویس ثبت و گواهی بذر هلند و دفتر فدرال ارقام گیاهی آلمان (Bundessortenamt) در ستاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد.

این دوره به مدت 4 روز از تاریخ 98/2/8 jh 98/2/11 به صورت تئوری و عملی (انجام آزمون در مزرعه) با حضور 30 شرکت کننده شامل کارشناسان مسئول آزمون DUS، به‌نژادگران غلات و کارشناسان بازرسی مزارع تولید بذر، از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات دیم کشور و نمایندگان بخش خصوصی برگزار گردید.

محتوای آموزشی این دوره شامل آشنایی با چارچوب­های قانونی و الزامات ثبت در نظام حمایت از ارقام جدید گیاهی در کشور آلمان و هلند، آشنایی با جنبه­های فنی اصول تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)، آشنایی و کاربرد نشانگرهای مولکولی DNA در ثبت ارقام و نهایتاً کسب مهارت عملی در بررسی صفات، تجزیه و تحلیل داده­ها و تولید گزارش فنی رقم بود.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.