Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
بازدید دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه رامین خوزستان از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

​روز سه شنبه مورخ 18/2/97 تعداد 45 نفر دانشجوی م​قطع کارشناسی از دانشگاه تهران و رامین استان خوزستان از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با فعالیتهای مؤسسه  و آزمایشگاه ها آشنا شدند.​کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.