نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse موسسه بذر و نهالموسسه بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مؤسسه</span>درباره مؤسسه
تاریخچه
اهداف و ماموریت ها
برنامه های کلان
رؤسای پیشین مؤسسه
چارت تشکیلاتی
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار تشکیلاتی</span>ساختار تشکیلاتی
ریاست مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی</span>معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی
معاون تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی
بخش تحقیقات رفتارهای زراعی
بخش تحقیقات تمایز، یکنواختی و رفتارهای زراعی
بخش تحقیقات سیتوژنتیک
آزمایشگاه مارکرهای مولکولی
آزمایشگاه سیتوژنتیک
آزمایشگاه ریخت شناسی و رفتارهای فیزیولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر</span>معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر
معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر
بخش تحقیقات ارزیابی فنی و بازرسی مزارع بذری
بخش ارزیابی اصالت ژنتیکی
آزمایشگاه کنترل کیفیت بذور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال</span>معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال
معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال
بخش تحقیقات ارزیابی فنی و باغات مادری و نهالستانها
بخش سالم سازی و نگهداری منابع اولیه نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات فناوری بذر و نهال</span>معاونت تحقیقات فناوری بذر و نهال
معاون تحقیقات فناوری بذر و نهال
بخش تحقیقات فناوری و بهبود کیفیت بذر
بخش تحقیقات فناوری و بهبود کیفیت نهال
آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی</span>مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی
مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
مدیر اداره امور مالی
اداره بودجه و تشکیلات
واحد امور استانها
اداره روابط عمومی و امور بین‎ الملل
اداره خدمات فنی و محیط های تحقیقاتی
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت حمایت های حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
فرایند ثبت و تجاری سازی ارقام گیاهی
فرآیند کنترل و گواهی بذر
فرآیند کنترل و گواهی نهال
فرایند گواهی واردات و صادرات بذر و نهال
پژوهش و فناوری
خدمات فنی
منابع علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
نشریه علوم و فناوری بذر ایران
فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال
فهرست ملی ارقام
ارتباط با ماکلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal