کدو

 

نام عمومی

نام علمی

کدUPOV

کدو سبز

Cucurbita pepo L.

CUCUR_PEP

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

Asma

Clause Tezier

Clause Tezier

----

2.2.7.1

Summer Star

----

Nunhems

----

2.2.7.2

Gena

----

East-West Seed

----

2.2.7.3

Alba

Canyon

Canyon

----

2.2.7.8

Aziad

Sakata

Sakata

----

2.2.7.9

Clarita SL

Seminis

Seminis

----

2.2.7.10

Clarita SL 5

Seminis

Seminis

----

2.2.7.11

Mayadah

Seminis

Seminis

----

2.2.7.12

PS 13056719

Seminis

Seminis

----

2.2.7.13

Sama

Sakata

Sakata

----

2.2.7.14

Spada VR

Seminis

Seminis

----

2.2.7.15

Suha

Sakata

Sakata

----

2.2.7.16

SVR 13056682

Seminis

Seminis

----

2.2.7.17

White Bush

H.E.D

H.E.D

----

2.2.7.22

Shiraz

Harris Moran Seed

Harris Moran Seed

----

2.2.7.23

Alexandria

----

Hollar seeds

----

2.2.7.25

Nevira

----

Vilmorin

----

2.2.7.26

Salman

----

Hollar seeds

----

2.2.7.27

Zina

Agrotip

Agrotip

----

2.2.7.31

Hobbite

Syngenta

Syngenta

----

2.2.7.35

Ehsan

Syngenta

Syngenta

----

2.2.7.36

Daphne

Syngenta

Syngenta

----

2.2.7.37

Dareen

Semini

Seminis

----

2.2.7.41

Heroe

Semillas Fito

Semillas Fito

----

2.2.7.44

Earlika

USAgriseeds

USAgriseeds

----

2.2.7.45

Arlika

Nicolas Matthieu

Syngenta

1376

2.2.7.4

Clarita

----

Dessert Cal Seed

1379

2.2.7.28

Delight

----

Emerald Seed

1381

2.2.7.5

Ezra

----

Nickerson

1382

2.2.7.18

Caramba

United genetics

United genetics

1385

2.2.7.21

Ardendo 174

Enza Zaden

Enza Zaden

1385

2.2.7.29

Jamila

HM-Clause

HM-Clause

1385

2.2.7.43

Carisma

Nicolas Matthieu

Syngenta

1386

2.2.7.6

Otto

Nicolas Matthieu

Syngenta

1388

2.2.7.7

613

Ergon

Ergon

1388

2.2.7.20

Carmelita

----

US Agriseeds

1388

2.2.7.39

Elena

----

Nasco

1388

2.2.7.40

Forvet 249

Enza Zaden

Enza Zaden

1389

2.2.7.19

Ada

Wei Huo

Innovaseeds

1389

2.2.7.24

Ardendo 249

Enza Zaden

Enza Zaden

1389

2.2.7.30

Caspian

Wei Huo

Innovaseeds

1389

2.2.7.38

Leen

----

Sun Rise

1389

2.2.7.42

Golden

Golden West

Golden West

1390

2.2.7.32

Elion

Golden West

Golden West

1390

2.2.7.33

Elina

GrainesVoltz

GrainesVoltz

1390

2.2.7.34

Sofia

----

Sun Rise

1390

2.2.7.46

Samar

Semillas Fito

Semillas Fito

1390

2.2.7.47

Vana

----

----

----

2.2.7.48

Lola

----

Intersemillas

1386

2.2.7.49

Butternut Supreme

PetoSeed

PetoSeed

----

2.2.7.50

Early Butternut

PetoSeed

PetoSeed

----

2.2.7.51

Seyden

Manier tohumculukziraat kimya

Manier tohumculukziraat kimya

1394

2.2.7.52

Nour

Enza Zaden

Enza Zaden

1396

2.2.7.53

Cordelia

Syngenta

Syngenta

1396

2.2.7.54

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
1006
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal