هویج

 

 

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

هویج

Daucus carota L.

DAUCU_CAR

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

Nantes

----

رقم آزاد

----

2.3.2.1

Nantes 5 Monanta

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

----

2.3.2.2

Syrano

----

Vilmorin

----

2.3.2.3

Dordogne

Olaf Zonneveld

Syngenta

----

2.3.2.4

Nayarit

Bejo Zaden

Bejo Zaden

----

2.3.2.5

Nevis

Bejo Zaden

Bejo Zaden

----

2.3.2.6

Comando

Seminis

Seminis

----

2.3.2.7

Karina

Seminis

Seminis

----

2.3.2.8

Nantes 2000

Seminis

Seminis

----

2.3.2.9

Nantes Improved

----

رقم آزاد

----

2.3.2.10

Nantes Super

Canyon

Canyon

----

2.3.2.11

Super B (Bilbo)

Seminis

Seminis

----

2.3.2.12

Caruten Forto

----

رقم آزاد

----

2.3.2.13

Sunrise

----

رقم آزاد

----

2.3.2.14

Nantes-2

----

رقم آزاد

1382

2.3.2.15

Nantes-2-Tito

----

Nickerson

1382

2.3.2.16

Forto

Royal Sluis

Royal Sluis

1375

2.3.2.17

All Season Cross

Takii

رقم آزاد

1390

2.3.2.18

Cresto

----

Vilmorin

----

2.3.2.19

Pico

----

Vilmorin

----

2.3.2.20

Emerald Nantes

----

Dessert Cal Seed

1389

2.3.2.21

Vanquish

Asia Seed

Asia Seed

1390

2.3.2.22

Senior

HM-Clause

HM-Clause

1387

2.3.2.23

Champion

Olaf Zonneveld

Syngenta Seeds

1391

2.3.2.24

Morelia

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

1390

2.3.2.25

Santa Cruz

Seminis

Seminis

----

2.3.2.26

Naba

Samyer

Samyer

1392

2.3.2.27

Kuroda Improved

Tokita

Tokita

1381

2.3.2.28

Carrazzo

Seminis

Seminis

----

2.3.2.29

Nebula

Seminis

Seminis

----

2.3.2.30

Nantes 3

----

رقم آزاد

1387

2.3.2.31

Nantes Super B

Seminis

Seminis

----

2.3.2.32

Optimo

----

Vilmorin

----

2.3.2.33

Chantenay

----

رقم آزاد

----

2.3.2.34

Chantenay Red Cored

----

رقم آزاد

----

2.3.2.35

Kuroda

----

رقم آزاد

----

2.3.2.36

Nantes Scarlet

----

رقم آزاد

----

2.3.2.37

Sirkana

Nunhems

Nunhems

1394

2.3.2.38

Fidra

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

1394

2.3.2.39

Natuna

Bejo Zaden

Bejo Zaden

1395

2.3.2.40

Armaghan 602

Safal seed

Safal seed

1395

2.3.2.41

Aurius Nantes

Emerald seed

Emerald seed

1395

2.3.2.42

Barin

Ohlsens enke

Ohlsens enke

1395

2.3.2.43

tooka

Emma seeds

Emma seeds

1395

2.3.2.44

Super Star

Aristo seed

Aristo seed

1395

2.3.2.45

Datis

Huizer Zaden

Huizer Zaden

1395

2.3.2.46

Mars

SEMOLAND

SEMOLAND

1395

2.3.2.47

PSB Fahim

Rossen Seeds

Rossen Seeds

1395

2.3.2.48

Yukon

Syngenta

Syngenta

1396

2.3.2.49

Laguna

Nunhems

Nunhems

1396

2.3.2.50

Romance

Nunhems

Nunhems

1396

2.3.2.51

Newhall

Bejo Zaden

Bejo Zaden

1397

2.3.2.52

Namibia

Bejo Zaden

Bejo Zaden

1397

2.3.2.53

Santorin

Clause

Clause

1397

2.3.2.54

Anka

Clause

Clause

1397

2.3.2.55

Natalja

Syngenta

Syngenta

1397

2.3.2.56

Jerada

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

1397

2.3.2.57

Bita

GsN semences

GsN semences

1398

2.3.2.58

Naval

Bejo Zaden

Bejo Zaden

1398

2.3.2.59

                                                                                                           

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
1302
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal