ارقام پرتقال

 

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

پرتقال

Citrus sinensis L.

CITRU_SIN

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

Beiruti

----

----

1309

3.3.3.1

Borouhaine

----

----

1309

3.3.3.2

Campbell Valencia

----

----

1351

3.3.3.3

Cara Cara

----

----

1355

3.3.3.4

Frost Navel

Frost

----

1343

3.3.3.5

Frost Valencia

Frost

----

1343

3.3.3.6

Gross Sanguine

Balthazar Ferrer

----

----

3.3.3.7

Hamlin

----

----

1347

3.3.3.8

Lane late

----

----

1333

3.3.3.9

Marrs

----

----

1351

3.3.3.10

Moro

----

----

1309

3.3.3.11

Navelate

----

----

1336

3.3.3.12

Newhall

----

----

----

3.3.3.13

Olinda Valencia

----

----

1343

3.3.3.14

Parent Navel

----

----

1343

3.3.3.15

Parson Brown

----

----

1351

3.3.3.16

Pineapple

Owens

----

1351

3.3.3.17

Ruby

----

----

----

3.3.3.18

Salustiana

----

----

1351

3.3.3.19

Sanguinella

----

----

1329

3.3.3.20

Shamouti

----

----

1223

3.3.3.21

Tarocco

----

----

1342

3.3.3.22

Temple

----

----

1351

3.3.3.23

Thomson Navel

----

----

1360

3.3.3.24

Valencia

----

----

1309

3.3.3.25

Valencia Rhode Red

----

----

1334

3.3.3.26

Washington Navel

----

----

1189

3.3.3.27

                                               

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
909
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal