ارقام پنبه

ق                                                                               

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

پنبه

Gossypium hirsutum L.

GOSSY_HIR

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

ورامین

قاسم بشر

CRI

1346

1.3.2.1

ساحل

حمید مشیرآبادی

CRI

1348

1.3.2.2

بختگان

زهره حسینی نژاد

CRI

1366

1.3.2.3

مهر

نبی‌ا... نعمتی

CRI

1374

1.3.2.4

ارمغان

علی‌اصغر میری و عمران عالیشاه

CRI

1374

1.3.2.5

سپید

عمران عالیشاه و همکاران

CRI

1386

1.3.2.6

خرداد

محمدرضا رمضانی مقدم

CRI

1386

1.3.2.7

گلستان

علی‌اصغر میری و عمران عالیشاه

CRI

1388

1.3.2.8

لطیف

----

CRI

1393

1.3.2.9

شایان

----

CRI

1394

1.3.2.10

کاشمر

----

CRI

1395

1.3.2.11

خورشید

----

CRI

1395

1.3.2.12

ساجدی

----

CRI

1395

1.3.2.13

حکمت

CRI

CRI

1397

1.3.2.14

BA440

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.15

PG2018

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.16

Flash

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.17

Carisma

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.18

Edessa

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.19

Lydia

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.20

تابان

CRI

CRI

1397

1.3.2.21

پرتو

CRI

CRI

1397

1.3.2.22

may 344

may

may

1398

1.3.2.23

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
100
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal