برگزاری پنجاه و نهمین جلسه کمیته معرفی رقم

جلسه پنجاه و نهم کمیته معرفی رقم در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 با حضور اکثریت اعضای کمیته به صورت حضوری و وبینار با میزبانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه گزارش­های معرفی دو لاین نخود مربوط به موسسه تحقیقات دیم کشور، یک لاین خربزه، یک ژنوتیپ زردآلو و دو کلون چای مربوط به موسسه تحقیقات علوم باغبانی به شرح ذیل ارائه و بررسی گردید:

1- گزارش معرفی دو لاین نخود با کدGazvin-IDKUr-2011-72Ur-31Ur-14 و Gazvin-IDKUr-2011-93Ur-33Ur-15 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور ارائه شد. لاین­های مذکور از تیپ نخود کابلی با عملکرد دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه بالا، درصد پروتئین دانه مطلوب و نیز تحمل نسبی به بیماری­های برق­زدگی و فوزاریوم، مناسب برای کشت پائیزه در مناطق معتدل و کشت انتظاری-پائیزه در مناطق سردسیر کشور مورد تایید قرار گرفتند. لاینGazvin-IDKUr-2011-72Ur-31Ur-14 با نام "اُروم1" و لاین Gazvin-IDKUr-2011-93Ur-33Ur-15 با نام " اُروم2" معرفی شد.

2- گزارش معرفی یک رقم خربزه از تیپ فیروزی توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی ارائه شد. این لاین اصلاح شده از جمعیت بومی خربزه فیروزی در سیستان استخراج و خالص­سازی شده و از نظر اکثر صفات شامل طرح پوست میوه، قطر گوشت، زودرسی، همرسی، میانگین وزن میوه، شکل میوه، درصد مواد جامد محلول و عملکرد از جمعیت شاهد محلی برتر و از یکنواختی مناسب نسبت به جمعیت اولیه - براساس آزمون DUSکه توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام شده است - برخوردار می­باشد که مورد تایید قرار گرفت و با نام "فیروزی99" معرفی شد.

3- گزارش معرفی یک ژنوتیپ زردآلو با کد 177 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی ارائه شد. ژنوتیپ مذکور با خصوصیات عملکرد بالا، میوه درشت، دیرگلی نسبی (اواسط فروردین) برای مقابله با سرما، زودرسی میوه (نیمه اول خرداد)، طعم مطلوب، رنگ پذیری و خصوصیات آروماتیک مناسب برای کاربری تازه­خوری با قابلیت بازارپسندی مطلوب با نام "درخشان" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش معرفی دو کلون چای با کد­های 100 و 444 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی ارائه شد. کلون­های مذکور با تیپ رویشی چینی، برگ­های درشت و لطیف، فلش زنی زودهنگام بهاره، سطح گسترش بالای بوته، به خواب رفتن دیرهنگام در پاییز، رنگ برگ سبز روشن، گلدهی کم، عملکرد استاندارد (دو برگ و یک غنچه) بالا و کیفیت مطلوب چای­سازی مورد تایید قرار گرفتند. کلون 100 با نام "کاشف" و کلون 444 با نام "لاهیج" معرفی شدند.


تاریخ:
1399/09/09
تعداد بازدید:
846
منبع:
اداره روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal