مقررات تولید بذر حبوبات

 

  
 
 تولید بذر استاندارد همانند هر محصول استاندارد دیگری باید بر طبق مقررات خاص تولید شود تا قابلیت تایید و درافت گواهی استاندارد را داشته باشد. مقررات تولید بذر هر یک از محصولات بنا به نوع گونه گیاهی، شیوه تکثیر گونۀ گیاهی، ویژگی های ژنتیکی، تکنولوژی تولید بذر رقم و مراقبت های لازم برای دارا بودن شرایط استاندارد، برای هر یک از محصولات متفاوت و ویژه آن محصول است. از این رو مطالعه مقررات تولید بذر هر محصول علیرغم داشتن تجربه تولید سایر محصولات از ضروریات می باشد.
مقررات تولید بذر شامل شرایط دریافت مجوز تولید بذر محصول، استانداردهای ملی بذر آن محصول، راهنمای فنی کنترل و نظارت مزرعه که مراقبت های مزرعه و فراوری بذر را توضیح می دهد و نام و مشخصات ارقامی که بذر آن ها قابل تکثیر است (قرار داشتن در فهرست ملی ارقام) می باشد. در ادامه مقررات تولید بذر گیاهان علوفه ای به تفکیک پنج گروه اصلی نخود، لوبیا، باقلا، عدس و ماش ارائه شده اند.
  

 
مقررات تولید بذر نخود
     مزرعه تولید بذر نخود حداقل سه بار در مراحل سطح سبز، گلدهی و هنگام رسیدگی کامل مورد بازدید قرار می‌گیرد. تناوب کشت یکی از مراقبت های مهم در تولید بذر نخود است. محصولاتی مانند خلر، ماشک، نخود فرنگی و سویا که جداکردن بذر آنها در بوجاری از بذر نخود دشوار است نباید در تناوب کشت قرار داشته باشند. علاوه بر این زمین معرفی شده نباید سابقه آلودگی به علف هرز سس داشته باشد. از جمله دیگر مراقبت های مهم تولید بذر نخود کنترل بیماری های بذرزاد است. مهم ترین بیماری  بذرزاد نخود که در استاندارد مزرعه  تولیدبذر نخود معرفی شده، بیماری قارچی برق زدگی است و براساس استاندارد میزان آلودگی به این بیماری در طبقه سوپرالیت باید صفر باشد و حداکثر میزان آن در روی غلاف ها در طبقه الیت 0/5 درصد و در طبقه گواهی شده 2 درصد در نظر گرفته شده است. مشاهده آلودگی بیش از حد تعیین شده منجر به حذف مزرعه از چرخه تولید بذرخواهد شد. برای کسب اطلاعات تکمیلی، استانداردهای مزرعه و کیفیت بذر در راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر نخود را مطالعه نمایید.
 
استاندارد ملی تولید بذر نخود
شرکت های تولیدکنندۀ بذر نخود
ارقام نخود مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 

 
مقررات تولید بذر لوبیا
 
لوبیا از نظر تکنولوژی تولید بذر گیاهی خودگشن به شمار می رود و شامل انواع واریته های لوبیا سبز و لوبیا خشک (چیتی، سفید، قرمز و چشم بلبلی) می باشد. مزرعه تولید بذر لوبیا حداقل سه بار در مراحل سطح سبز، گلدهی و رسیدگی برداشت مورد بازدید قرار می‌گیرد. در تولید بذر لوبیا ضروری است مراقبت هایی از جمله تناوب زراعی، فاصله ایزولاسیون و درصد بیماری های مهم بذرزاد ویروسی ( ویروس موزائیک معمولی لوبیا)، قارچی (آنتراکنوز) و باکتریایی (بلایت هاله ای، بلایت معمولی و پژمردگی باکتریایی) که دراستاندارد ملی بذر این محصول تعیین شده است بدرستی رعایت شود. کارشناسان ناظر مزرعه و تولیدکنندگان بذر لوبیا می توانند برای کسب اطلاع درباره نحوه ارزیابی مزرعه تولید بذر لوبیا راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر لوبیا را مطالعه نمایند.
  
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر حبوبات 
شرکت های تولیدکنندۀ بذر لوبیا
ارقام لوبیا مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 

 
مقررات تولید بذر باقلا
 
تولید بذر باقلا در کشور بطور عمده در استان­ گلستان متمرکز است. دامنه دگرگشنی در باقلا 8 تا 84 درصد گزارش شده است و در بین حبوبات بیشترین دگرگشنی را دارد. مزرعه بذری باقلا حداقل طی سه نوبت (مرحله سطح سبز، مرحله گل دهی و مرحله رسیدگی زمانی که برگ­ها شروع به ریزش می­کنند) مورد بازرسی ناظرین مزرعه قرار گیرد. برای تولید بذر باکیفیت باقلا مراقبت هایی مانند تناوب و سابقه کشت (زمین سابقه آلودگی به علف هرز گل جالیز نداشته باشد)، ایزولاسیون و بیماری های بذرزاد دارای اهمیت زیادی هستند. مهم­ترین بیماری­های بذرزاد باقلا که در استاندارد تولید بذر ذکر شده است عبارتند از لکه شکلاتی، برق زدگی و ویروس موزائیک بذرزاد نخود فرنگی (PSbMV). اطلاعات کامل در این زمینه در راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر باقلا ارائه شده است.
 
 شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر حبوبات
شرکت های تولیدکنندۀ بذر باقلا
  

 
مقررات تولید بذر عدس
 عدس یکی از گیاهان خودگشن محسوب می شود که کشت و کار آن بصورت دیم صورت می گردد. تولید بذر استاندارد عدس مراقبت هایی همانند سابقه کشت (زمینی که به تولید بذر عدس اختصاص داده میشود نباید سال قبل سویا در آن کشت شده باشد)، تناوب زراعی و بیماری های بذرزاد باید در نظر گرفته شوند. مهمترین بیماری بذرزاد عدس بیماری قارچی برق-زدگی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی، استانداردهای مزرعه و کیفیت بذر در راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر عدس را مطالعه نمایید.
  
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر حبوبات 
شرکت های تولیدکنندۀ بذر عدس
ارقام عدس مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
1790
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal