آزمون های کیفی بذر
  
--  --  --  --
 
   
 
 
 
 
 
    آزمون های بذر روش های استاندارد شده ای هستند که با استفاده از آن ها کیفیت های مختلف بذر محصولات با استانداردهای ملی بذر مطابقت داده می شود. کیفیت بذر با سه مؤلفه "سلامت بذر"، "قابلیت جوانه زنی" و "بنیه بذر" سنجیده می شود. برای تعیین این کیفیت ها لازم است آزمون های کیفی بر روی نمونه‌ کوچکی از بذر که معرف کل توده بذر است، انجام شود. عنوان استاندارد و گواهی به بذری تعلق می گیرد که نتایج آزمون های بذر انجام شده بر روی نمونه های معرف آن بذر، حدود مجاز استانداردهای تعیین شده آن بذر را تایید نماید. برای داشتن نمونه معرف یک توده بذری لازم است نمونه برداری به روش استاندارد توسط کارشناس نمونه بردار موسسه انجام شود.
 
    آزمون هایی مختلفی که بر روی بذر انجام می شود عبارتند از آزمون جوانه زنی استاندارد (برای تعیین میانگین درصد بذر دارای قابلیت جوانه زنی)، آزمون خلوص بذر و شناسایی بذر سایرارقام (برای تعیین درصد ناخالصی های فیزیکی، بذر شکسته و سایر ارقام)، آزمون های سلامت بذر (برای تعیین میزان آلودگی به بیماری های بذرزاد شناخته شده در استاندارد ملی بذر)، آزمون بنیه بذر (برای تعیین تعداد بذرهای زنده دارای و فاقد قابلیت جوانه زنی). یرایر ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر ونهال، کلیه آزمون های تعیین کیفیت در آزمایشگاه تجزیه بذر مطابق آخرین ویرایش کتابچه قوانین بین المللی آزمون های بذر انجام می گیرد. شیوه اجرای آزمون بذر برای هر محصول توسط انجمن بین المللی آزمون بذر (ایستا) تعیین شده است.
شرکت های تولیدکننده، واردکنندگان یا خریداران بذر می توانند برای ارزیابی کیفی بذر خود از آزمایشگاه کنترل کیفی بذر موسسه درخواست نمایند نمونه بذر آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
درخواست آزمون غیر رسمی بذر:
برای این منظور یک نمونه معین از بذر که در جدول حداقل مقدار نمونه کاری برای آزمون بذر ارائه شده است، از توده بذری مورد نظر برداشته و به همراه نامه درخواست انجام آزمون یا آزمون های مورد نظر و قبض تعرفه (هزینه انجام آزمون) بر اساس تعرفه های مصوب همان سال به موسسه تحویل داده می شود.
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/06
تعداد بازدید:
3061
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal