ارقام برنج

 

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

برنج

Oryza sativa L.

ORYZA_SAT

 

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

خزر

محمد‌صالح محمد صالحی و همکاران

RRII

1362

1.1.4.1

سپیدرود

محمد‌صالح محمد صالحی و همکاران

RRII

1366

1.1.4.2

سازندگی

حسنعلی عابدی و همکاران

RRII

1374

1.1.4.3

نعمت

قربانعلی نعمت‌زاده و همکاران

RRII

1374

1.1.4.4

زاینده‌رود

حسنعلی عابدی و همکاران

RRII

1376

1.1.4.5

ندا

قربانعلی نعمت‌زاده و همکاران

RRII

1377

1.1.4.6

درودزن

محمدمهدی باقری و محمدکریم معصومیان

RRII

1378

1.1.4.7

درفک

مجید نحوی و همکاران

RRII

1380

1.1.4.8

ساحل

احمد اشراقی و همکاران

RRII

1380

1.1.4.9

فجر

احمد اشراقی و همکاران

RRII

1380

1.1.4.10

کادوس

حسین رحیم سروش و همکاران

RRII

1380

1.1.4.11

شفق

مرتضی نصیری و همکاران

RRII

1382

1.1.4.12

شیرودی

علی محدثی و همکاران

RRII

1386

1.1.4.13

دیلم

حمید درستی و همکاران

RRII

1389

1.1.4.14

کشوری

مرتضی نصیری  و همکاران

RRII

1390

1.1.4.15

کوهسار

مرتضی نصیری  و همکاران

RRII

1390

1.1.4.16

گوهر

حمید درستی و همکاران

RRII

1390

1.1.4.17

گیلانه

RRII

RRII

1395

1.1.4.18

رش

RRII

RRII

1397

1.1.4.19

تیسا

RRII

RRII

1397

1.1.4.20

روشن

قربانعلی نعمت زاده و همکاران

قربانعلی نعمت زاده و همکاران

1398

1.1.4.21

شهریار

قربانعلی نعمت زاده و همکاران

قربانعلی نعمت زاده و همکاران

1398

1.1.4.22

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/20
تعداد بازدید:
952
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal