ارقام کلزا

تعرفه: 12079900

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

کلزا

Brassica napus L.

BRASS_NAP

 

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

توضیحات

ساری گل

محمد عرب و همکاران

SPII

1378

1.2.1.1

 

طلایه

محمدرضا احمدی و همکاران

SPII

1378

1.2.1.2

 

Hyola 308

Andrew Easton

Pacific Seeds

1378

1.2.1.3

 

Hyola 401

Andrew Easton

Pacific Seeds

1378

1.2.1.4

 

Okapi

محققان واحد کلزا

SPII

1380

1.2.1.5

 

SLM046

محققان واحد کلزا

SPII

1380

1.2.1.6

 

زرفام

محمدرضا احمدی و همکاران

SPII

1381

1.2.1.7

 

Licord

----

----

1382

1.2.1.8

 

Opera

محققان واحد کلزا

SPII

1382

1.2.1.9

 

RGS 003

محققان واحد کلزا

SPII

1383

1.2.1.10

 

Hyola 420

Andrew Easton

Pacific Seeds

1383

1.2.1.11

 

Modena

محققان واحد کلزا

SPII

1384

1.2.1.12

 

Elite

Euralis Semences

Euralis Semences

1384

1.2.1.13

 

Hyola 60

Andrew Easton

Pacific Seeds

1384

1.2.1.14

 

Ebonite

Euralis Semences

Euralis Semences

1384

1.2.1.15

 

Es.Betty

Euralis Semences

Euralis Semences

1387

1.2.1.16

 

Es.Saphir

Euralis Semences

Euralis Semences

1387

1.2.1.17

 

Es.Astrid

Euralis Semences

Euralis Semences

1387

1.2.1.18

 

Es.Neptune

Euralis Semences

Euralis Semences

1387

1.2.1.19

 

Es.Hydromel

Euralis Semences

Euralis Semences

1387

1.2.1.20

 

Hyola 50

Andrew Easton

Pacific Seeds

1388

1.2.1.21

 

Hyola 432

Andrew Easton

Pacific Seeds

1388

1.2.1.22

 

Hyola 4815

Andrew Easton

Pacific Seeds

1388

1.2.1.23

 

NK Octans

Syngenta

Syngenta

1388

1.2.1.24

 

ظفر

SPII

SPII

1391

1.2.1.25

 

احمدی

SPII

SPII

1393

1.2.1.26

 

دلگان

SPII

SPII

1393

1.2.1.27

 

Traviata

KWS

KWS

1395

1.2.1.28

 

Kodiak

KWS

KWS

1395

1.2.1.29

 

مهتاب

توسعه کشت دانه های روغنی

توسعه کشت دانه های روغنی

1395

1.2.1.30

Protected

زمان

توسعه کشت دانه های روغنی

توسعه کشت دانه های روغنی

1395

1.2.1.31

Protected

Brutus

KWS

KWS

1395

1.2.1.32

 

Marathon

Deutsche SaatverdelungAG

Deutsche SaatverdelungAG

1395

1.2.1.33

 

Diffusion

Deutsche SaatverdelungAG

Deutsche SaatverdelungAG

1395

1.2.1.34

 

نیما

SPII

SPII

1395

1.2.1.35

 

Pilani

 UKLantmannen SW SEED

 UKLantmannen SW SEED

1396

1.2.1.36

 

Simba

 UKLantmannen SW SEED

 UKLantmannen SW SEED

1396

1.2.1.37

 

نفیس

SPII

SPII

1397

1.2.1.38

 

Belinda

Basf

Basf

1397

 1.2.1.39

 

Zlanta

Institute of Field and Vegetable crops

Institute of Field and Vegetable crops

1397

 1.2.1.40

 

Zorica

Institute of Field and Vegetable crops

Institute of Field and Vegetable crops

1397

 1.2.1.41

 

RNX4401

Syngenta

Syngenta

1398

 1.2.1.42

Pa.l  NK Octans

NK OLEO

Syngenta

Syngenta

1398

 1.2.1.43

Pa.l  NK Octans

SYVesuvio

Syngenta

Syngenta

1398

 1.2.1.44

 

SY Harnas

Syngenta

Syngenta

1398

 1.2.1.45

 

Medea

Syngenta

Syngenta

1398

 1.2.1.46

 

Agamax

Norddeutsche pflanzenzucht hans-georg lembke

Norddeutsche pflanzenzucht hans-georg lembke

1398

 1.2.1.47

مشروط به دو سال

Trapper

Norddeutsche pflanzenzucht hans-georg lembke

Norddeutsche pflanzenzucht hans-georg lembke

1398

 1.2.1.48

مشروط به دو سال

Aram

SPII

SPII

1399

1.2.1.49

 

Niloofar

SPII

SPII

1399

1.2.1.50

 

Roshana

SPII

SPII

1399

1.2.1.51

 

Asa

SPII

SPII

1399

1.2.1.52

 

Angelico

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN

1399

1.2.1.53

 

Architect

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN

1399

1.2.1.54

 

 Edimax Deutsche Saat Veredelung Deutsche Saat Veredelung 1399 1.2.1.55 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/11
تعداد بازدید:
915
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal