نمونه برداری
 
     نمونه برداری بذر بخش مهمی از فرآیند کنترل کیفیت بذر می باشد. نمونه برداری صحیح پیش نیاز تعیین  کیفیت یک پارت بذری است.  یکنواختی در روش های نمونه برداری به اندازه روش های آزمون بذر اهمیت دارد. هدف از نمونه برداری بذر به دست آوردن یک نمونه معیارکه برای انجام آزمون های کیفیت بذر، کافی باشد. بر طبق ماده 11 آئین نامه اجرایی ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موظف است برای اطمینان از کیفیت و سلامت بذر، نهال یا مواد رویشی، حسب مورد برای انجام آزمون های لازم، از پارت های بذری نمونه برداری نماید. روش استاندارد نمونه برداری و ابزارهای مورد نیاز انجام نمونه برداری استاندارد، برای استفاده کارشناسان نمونه بردار، شرکت های تولیدکننده و واردکنندۀ بذر در راهنمای فنی پارت چینی و نمونه برداری شرح داده شده است.  
     به منظور درخواست انجام نمونه برداری از بذرهای تولید داخل یا وارداتی و آزمون های کیفی بذر لازم است پارت چینی بر اساس راهنمای پارت چینی استاندارد (مستندات زیر) انجام شود و فرم درخواست نمونه برداری تکمیل و به موسسه ارسال گردد.
 
 مستندات فنی انجام پارت چینی و نمونه برداری 
 
فرم های درخواست نمونه برداری 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/20
تعداد بازدید:
115
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal