فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال
فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال
علمی - تخصصی
صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
مدیر مسئول: دکتر محمد حسن عصاره
سردبیر : دکتر سامان شیدایی
مدیرداخلی: دکتر محمد رحمانی
هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :
مهندس سعید اُسروش، دکتر بیتا اسکویی، دکتر فرشید حسنی، دکتر فرهاد خیری‌صنمی، دکتر بابک درویشی، دکترعنایت رضوانی، مهندس لیلا زارع، مهندس مصطفی شاکری، دکترحسین صادقی، مهندس ملک عابدی پریخان،
محمدعظیمی، دکترعبدالرضا کاوند، مهندس سیاوش کریمی،
مهندس صمد مُبصّر، مهندس حسن میوه‌چی، دکترمسعود نادرپور
مسئول دبیرخانه: فاطمه واشقانی
خبرنگار: مهندس مجتبی علیزاده
عکاس و گرافیست: مهندس محمد آزادبر
* فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال در زمینه‌های مرتبط با بذر و نهال، مقاله می پذیرد.
* مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ یک از نشریات فارسی زبان به چاپ رسیده باشند.
* آنچه که بر اساس ماده 38 آیین نامه‌ اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال شامل دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی، استانداردهای کیفیت و سلامت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر در این نشریه به چاپ می‌رسد در حکم مواد رسمی می‌باشد. محتوای دیگرمطالب و مقالات مندرج در فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال، الزاماً بیانگر نظرات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نمی‌باشد.
* هرگونه استفاده از مطالب مندرج درفصلنامه، منوط به اجازه کتبی دفتر فصلنامه می‌باشد.
نشانی: کرج، بلوارعلامه جعفری، نبش خیابان کلکسیون
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
صندوق پستی: 1516-31535
تلفن: 32740909-026
www.spcri.ir
info@spcri.ir
 
فرم اشتراک فصلنامه 

تاریخ به روزرسانی:
1399/08/20
تعداد بازدید:
5368
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal