مکانیابی نهالستان
مکانیابی نهالستان

در این بخش مناطق مستعد برای فرآیند تولید نهال با مطالعه و بررسی منابع موجود شناسایی و معرفی می گردند. سپس براساس سازگاری محصولات با اقلیم های کشور، وجود میکروکلیماها،وجود منابع تامین آب ، عدم ابتلاء به بیماری های خاکزی و... مناطق مستعد برای ایجاد باغات پیش تکثیر، باغات مادری و احداث نهالستان با همکاری مؤسسه گیاهپزشکی ، سازمان حفظ نباتات ، معاونت تولیدات گیاهی و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شناسایی و معرفی می گردند. شرح عملیات این پروژه عبارتست از:

1. شناسایی مناطق جغرافیایی مستعد هر محصول

2. مطالعه منطقه ای عوامل مؤثر بر تولید نهال

3. تعیین و معرفی مناطق مستعد


تاریخ به روز رسانی:
1398/08/29
تعداد بازدید:
3012
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal