شناسایی متقاضیان
شناسایی متقاضیان

در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شرایط متقاضیان تولید مواد رویشی قابل تکثیر و واحدهای تولیدی آنان را بر اساس اصول و ضوابط فنی مقرر بررسی نموده و در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز تولید اقدام می نماید. در این ارتباط پس از شناسایی متقاضیان تولید نشاء (سبزی و صیفی) واجد شرایط با تکیه بر بازدید ازمراکز تولید نشاء، تشکیل جلسه با تولید کنندگان و فراخوان از طریق سازمان های جهاد کشاورزی استان ها  شناسایی و جهت بررسی صدور مجوز اقدام لازم انجام می گیرد .

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/28
تعداد بازدید:
2717
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal