صدور مجوز تولید
 صدور مجوز تولید

درخواست مجوز تولید نشاء از زمان وصول در موسسه طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی،

بررسی می گردد و حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز از تاریخ درخواست در صورت احراز

صلاحیت، مجوزهای لازم صادر می گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تولید نشاء مکانیزه

1. تکمیل فرم درخواست صدور مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه

2. معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی استان

3. ارائه تصویر پروانه تاسیس از سازمان جهاد کشاورزی استان

4. ارائه تصویر اسناد مالکیت یا اجاره فضای مورد نیاز، تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس و کروکی

5. ارائه برنامه جامع تولید نشاء مکانیزه

6. کپی پروانه آب (ترجیحا)

7. تصویر تفاهم نامۀ همکاری مدیر فنی

8. تصویر مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی مدیر فنی

9. نتایج آزمایش خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب

10 . تکمیل فرم منشور تعهدات

11 . ارائه برنامه تولید حداقل یکساله با تایید مدیر فنی شامل:

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/24
تعداد بازدید:
3808
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal