میزان مجاز واردات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی
- رعایت آیین نامه معرفی رقم برای تجاری سازی ارقام جدید الزامی بوده و واردات نمونه های آزمایشی،که صرفا برای انجام بررسی های تحقیقاتی و زراعی می باشد،هیچگونه حقی را برای واردات تجاری این نمونه ها بدون رعایت مفاد آیین نامه مذکور ایجاد نمی کند.
- واردکننده به هیچ عنوان حق تکثیر نمونه های آزمایشی وارداتی برای عرصه تجاری را ندارد.
- نمونه های عددی؛ گلخانه ای فرض میگردند و در غیر اینصورت جزء ارقام فضای آزاد لحاظ می شوند.
- هر رقم ،نمونه آزمایشی فقط یک مرتبه در سال و حداکثر به مدت 2 سال مجاز به ورود می باشد.
- ارقام نمونه های آزمایشی، نباید در فهرست ملی ارقام گیاهی به ثبت رسیده در غیر اینصورت اجازه ورود نخواهد گرفت.
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/17
تعداد بازدید:
5034
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal