اعضاء هیات علمی موسسه
اعضاء هیات علمی موسسه

اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر محمد حسن عصاره

تخصص: دکتری بیوتکنولوژی گیاهی گرایش پژوهشی:کشت بافت و سلول گیاهی

تلفن تماس: 32741615 (026) پست الکترونیک:asareh@rifr-ac.ir

....................................................................................................................

دکتر فرشید حسنی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر سیب زمینی

تلفن تماس: 32741615 (026) پست الکترونیک: f.hassani@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر مسعود نادرپور

تخصص: دکتری ویروس شناسی گیاهی گرایش پژوهشی: سلامت نهال

تلفن تماس: 32740777 (026) پست الکترونیک:

....................................................................................................................

مهندس صمد مبصر

تخصص: کارشناس ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر

تلفن تماس: 32740222 (026) پست الکترونیک: s.mobasser@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر عباس ده شیری

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر گیاهان دارویی، فناوری بذر

تلفن تماس: (225) 32754073 (026) پست الکترونیک: a.dehshiri@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس سعید اسروش

تخصص: کارشناس ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس: 32740505 (026) پست الکترونیک: s.osrosh@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر عباس زارعیان

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات)

تلفن تماس: (259) 32754073 (026) پست الکترونیک: a.zareian@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر بابک درویشی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر حبوبات، سبزی و صیفی، تغذیه گیاهی

تلفن تماس: (248) 32754073 (026) پست الکترونیک:b.darvishi@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر حسین صادقی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر دانه­ های روغنی

تلفن تماس: (245) 32754073 (026) پست الکترونیک: h.sadeghi@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر سامان شیدایی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر دانه ­های روغنی

تلفن تماس: 32740909 (026) پست الکترونیک:

....................................................................................................................

مهندس سعید حاجی لویی

تخصص: کارشناس ارشد زراعت گرایش پژوهشی: کرت­های کنترلی بذر غلات

تلفن تماس: (247) 32754073 (026) پست الکترونیک:s.hajiloee@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر مهران شرفی زاد

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس: 32754076 ( (026) پست الکترونیک: m.sharafizadeh@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر بیتا اسکویی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر، آزمون های کیفیت بذر

تلفن تماس: 32740444 (026) پست الکترونیک: b.oskoee@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر کبری مسلم خانی

تخصص: دکتری بیماری شناسی گیاهی گرایش پژوهشی: پروکاریوت

تلفن تماس: (261) 32754073 (026) پست الکترونیک: k.moslemkhani@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر سام صفری

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر

تلفن تماس: پست الکترونیک: sam_safari2003@yahoo.com

....................................................................................................................

دکتر آیدین حمیدی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر پنبه

تلفن تماس: 32754077 (026) پست الکترونیک: a.hamidi@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر محمد رضا جزائری نوش آبادی

تخصص: دکتری اصلاح نبات و تکنولوژی بذر

 تلفن تماس : 32740555 (026) پست الکترونیک: m.jazayeri@areeo.ac.ir

....................................................................................................................
مهندس فاطمه خلقتی بناء

 

تخصص: بیماری شناسی گرایش پژوهشی:بیماری های بذرزاد

تلفن تماس : (252) 32754073 (026) پست الکترونیک: Khelghati50@gmail.com

....................................................................................................................

دکتر نیما خالدی

تخصص: بیماری شناسی گرایش پژوهشی: قارچ شناسی

تلفن تماس : (264) 32754071 (026) پست الکترونیک: n_khaledi@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر اسفندیار حسنی مقدم

تخصص:                     گرایش پژوهشی:

تلفن تماس : ( )  ( ) پست الکترونیک:

....................................................................................................................

دکتر مهدی رضایی

تخصص: دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش پژوهشی: نشانگرهای مولکولی

تلفن تماس : 32740555 (026) پست الکترونیک: meh.rezaee@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر میترا رحمتی

تخصص: علوم باغبانی  گرایش پژوهشی:

تلفن تماس : ( ) ( ) پست الکترونیک:

....................................................................................................................

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/29
تعداد بازدید:
7637
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal