محققین غیرهیات علمی
محققین غیرهیات علمی

دکتر عنایت رضوانی

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر ذرت و سورگوم

تلفن تماس: (داخلی246) 32754073 (026) پست الکترونیک: e.rezvani@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر مریم دیوسالار

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر حبوبات و سبزی و صیفی

تلفن تماس: (داخلی252) 32716915 (026) پست الکترونیک: m.divsalar@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر کاوه خاکسار

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر و نهال

تلفن تماس: 32754073 (026) پست الکترونیک: K.khaksar2016@gmail.com

....................................................................................................................

دکتر محمد رحمانی

تخصص: کارشناس ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر گیاهان علوفه ­ای

تلفن تماس: (داخلی249) 32754072(026) پست الکترونیک: mo.rahmani@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر عبدالرضا کاوند

تخصص: دکتری باغبانی گرایش پژوهشی: نهال

تلفن تماس: 32740808 (026) پست الکترونیک: ar_kavand@yahoo.com

....................................................................................................................

دکتر لیلا یاری

تخصص: دکتری زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس: (داخلی251)32741615 (026) پست الکترونیک: l.yari@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس محمد رضا پیلتن

تخصص: کارشناس ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس: 32754075 (026) پست الکترونیک: m.piltan@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر اشکان عباسیان

تخصص: دکتری گرایش پژوهشی: سیب زمینی و ذرت

تلفن تماس: (داخلی249)32754071 (026) پست الکترونیک: a.abbasian@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

دکتر حمید رضا فرقانی

تخصص: حشره شناسی گرایش پژوهشی: آفات انباری

تلفن تماس: (داخلی255)32754071 (026) پست الکترونیک: h.forghani@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس فرهاد خیری

تخصص: کارشناسی ارشد گرایش پژوهشی: نظام های بذری

تلفن تماس: 32740707 (026) پست الکترونیک: farhadkheiri@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس مهرناز مهرآور

تخصص: کارشناسی ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر

تلفن تماس: 17321543650 پست الکترونیک: m.mehravar@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس مهرداد جناب

تخصص: کارشناسی ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر

تلفن تماس:31377720020 پست الکترونیک: mehrjanab@gmail.com

....................................................................................................................

مهندس هوشنگ پاشاپور

تخصص: کارشناسی ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس:4432722204 0 پست الکترونیک: pashapourhooshangh@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس جعفر قاسمی رنجبر

تخصص: کارشناسی ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس:614238805300 پست الکترونیک: jafarghasemiranjbar@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس حسن غلامی

تخصص: کارشناسی ارشد زراعت گرایش پژوهشی: بذر غلات

تلفن تماس:425581600 (011) پست الکترونیک: hasangholami2008@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس سیاوش کریمی

تخصص: کارشناسی ارشد گرایش پژوهشی: بیماری های گیاهی

تلفن تماس:326224350 (071) پست الکترونیک: karimi.bazr@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس صمد کرمی

تخصص: کارشناسی ارشد بیماری ها گرایش پژوهشی: بیماری های گیاهی

تلفن تماس:(داخلی279) 32754071 (026) پست الکترونیک: samadkarami59@yahoo.com

....................................................................................................................

مهندس عاطفه خندان

تخصص: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گرایش پژوهشی: ژنتیک بیومتری

تلفن تماس:(داخلی241) 32754071 (026) پست الکترونیک: a.khandan@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس وحیده رضوی

تخصص: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گرایش پژوهشی: ثبت ارقام

تلفن تماس:(داخلی240) 32754071 (026) پست الکترونیک: v.razavi@areeo.ac.ir

....................................................................................................................

مهندس لیلا زارع

تخصص: کارشناسی ارشد گرایش پژوهشی: بیماری شناسی

تلفن تماس:(داخلی128) 32754071 (026) پست الکترونیک: zare_l@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/23
تعداد بازدید:
4081
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal