ارقام پنبه

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

پنبه

Gossypium hirsutum L.

GOSSY_HIR

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

توضیحات

ورامین

قاسم بشر

CRI

1346

1.3.2.1

 

ساحل

حمید مشیرآبادی

CRI

1348

1.3.2.2

 

بختگان

زهره حسینی نژاد

CRI

1366

1.3.2.3

 

مهر

نبی‌ا... نعمتی

CRI

1374

1.3.2.4

 

ارمغان

علی‌اصغر میری و عمران عالیشاه

CRI

1374

1.3.2.5

 

سپید

عمران عالیشاه و همکاران

CRI

1386

1.3.2.6

 

خرداد

محمدرضا رمضانی مقدم

CRI

1386

1.3.2.7

 

گلستان

علی‌اصغر میری و عمران عالیشاه

CRI

1388

1.3.2.8

 

لطیف

----

CRI

1393

1.3.2.9

Protected

شایان

----

CRI

1394

1.3.2.10

Protected

کاشمر

----

CRI

1395

1.3.2.11

Protected

خورشید

----

CRI

1395

1.3.2.12

Protected

ساجدی

----

CRI

1395

1.3.2.13

Protected

حکمت

CRI

CRI

1397

1.3.2.14

Protected

BA440

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.15

Protected

PG2018

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.16

 

Flash

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.17

 

Carisma

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.18

Protected

Edessa

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.19

 

Lydia

Progen tohum

Progen tohum

1397

1.3.2.20

 

تابان

CRI

CRI

1397

1.3.2.21

Protected

پرتو

CRI

CRI

1397

1.3.2.22

Protected

May 344

May

May

1398

1.3.2.23

 

Babylon

Golden West Seed Research Co. Inc

Golden West Seed Research Co. Inc

1399

1.3.2.24

 

Campo

Golden West Seed Research Co. Inc

Golden West Seed Research Co. Inc

1400

1.3.2.25

به علت نیمه متحمل بودن به پژمردگی ورتیسیلیومی برای مناطق گلستان، مغان، مازندران و فارس توصیه نمی گردد.

Lider

Golden West Seed Research Co. Inc

Golden West Seed Research Co. Inc

1400

1.3.2.26

به علت حساس بودن نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی برای مناطق آلوده به این بیماری توصیه نمی گردد.

Esperia

Golden West Seed Research Co. Inc

Golden West Seed Research Co. Inc

1401

1.3.2.27

 

Optasia

INS Intraseed Ltd

INS Intraseed Ltd

1401

1.3.2.28

 

Eva

American Genetics Inc

American Genetics Inc

1401

1.3.2.29

 

AGN117

American Genetics Inc

American Genetics Inc

1401

1.3.2.30

 

AGN126

American Genetics Inc

American Genetics Inc

1401

1.3.2.31

 

Lodos

Ozaltin Tarim Isletmeleri

Ozaltin Tarim Isletmeleri

1401

1.3.2.32

 

فخر

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

CRI -NSTRI

1402

1.3.2.33

 

جهش

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

CRI -NSTRI

1402

1.3.2.34

 

ملّه

رقم بومی

I.R.IRAN

1402

1.3.2.35

 

May455

May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret

May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret

1402

1.3.2.36

 

May505

May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret

May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret

1402

1.3.2.37

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/26
تعداد بازدید:
510
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal