کمیته معرفی رقم


      کمیته معرفی رقم مسئولیت تایید یا رد ارقام متقاضی تجاری شدن را بر عهده دارد، دبیرخانه این کمیته در موسسه مستقر بوده و شرح وظایف آن به شرح ذیل میباشد:

1- تدوین و تصویب آیین نامه داخلی کمیته؛

2- تهیه و تدوین کلیه دستورالعمل های مورد نیاز معرفی رقم؛

3- تشکیل گروه های کاری محصولی برای نظارت بر انجام آزمون تعیین ارزش زراعی (VCU)؛

4- هدایت و نظارت بر فعالیت گروه های کاری محصولی؛

5- دریافت نتایج آزمون های تیپ از کمیته فنی ثبت رقم(درصورت لزوم) در خصوص ادعای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در رابطه با معرفی رقم؛

6- تائید یا رد درخواست متقاضیان معرفی رقم بر اساس گزارش گروه کاری محصولی؛

        بر اساس ماده 6 آیین نامه معرفی رقم اعضای این کمیته عبارتند از:

1- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس کمیته)

2- رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گاوهی بذر و نهال (دبیر کمیته)

3- دو نفر متخصصِ به نژادی گیاهان دگرگشن،

4- دو نفر متخصصِ به نژادی گیاهان خودگشن،

5- یک نفر متخصصِ به نژادی باغبانی،

6- یک نفر نماینده تام الاختیار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی،

7- رئیس بانک ژن ملی گیاهی ایران،

8- رئیس مؤسسه تحقیقاتی محصولی مربوطه (بدون حق رأی)

                                                                               دو نفر از نمایندگان متخصص بخش خصوصی از انجمن های صنفی تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در ترکیب کمیته معرفی رقم حضور دارند.


تاریخ به روز رسانی:
1398/09/09
تعداد بازدید:
5240
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal