اطلاعیه شرکت در مصاحبه نهمین آزمون فراگیر استخدامی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 

اطلاعیه شرکت در مصاحبه نهمین آزمون

فراگیر استخدامی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 

پیرو اطلاعیه مورخ 1401/7/30 به اطلاع آندسته از پذیرفته شدگان مرحله معرفی به مصاحبه نهمین آزمون فراگیر استخدامی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که درمرحله نخست آزمون ، بر اساس پنج برابر ظرفیت پذیرفته شده اند و برای تحویل مدارک به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مراجعه و رسید دریافت نموده اند می رساند:

ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش و رویت کارنامه جدید، در صورتی که دعوت به مصاحبه تخصصی شده باشند لازم است برای شرکت در مصاحبه که براساس جدول زیر زمانبندی شده است با در نظر گرفتن نکات زیر حضور یابند.

1- بر اساس ضوابط تعیین شده همراه داشتن تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی از جمله ساعت هوشمند در کلیه مراحل انجام مصاحبه ممنوع و در بدو ورود باید تحویل مسئول مربوطه گردد.

2- حتی المقدور به دلیل محدودیت فضا از آوردن همراه در روز مصاحبه جداً خودداری نمائید.

3- همراه داشتن اصل کارت ملی در تمامی مراحل انجام مصاحبه الزامی است.

4- داوطلبینی که دارای سوابق پژوهشی و آموزشی می باشند حتما اصل وکپی مدارک ابرازی خود را طبق موارد قید شده در اطلاعیه قبل به همراه داشته باشند.

5- همراه داشتن پرینت کارنامه مرحله معرفی به مصاحبه نهمین آزمون استخدامی (استخراج شده ازسایت سازمان سنجش)

6- درصورت دارا بودن رزومه کاری، حداکثر در یک صفحه تایپ شده با خود به همراه داشته باشند.

7- افرادی که دارای نقص پرونده بوده و به نامبردگان قبلا اطلاع رسانی گردیده، در روز مصاحبه نقص مدرک خود را به همراه داشته باشند.

8- تأکید می شود، داوطلبین محترم در ساعت مقرر مطابق جدول زمانبندی در محل محاصبه حضور بهم رسانند.

Ø مصاحبه تخصصی مشاغل عمومی و تخصصی در سه پنل برگزار می گردد:

پنل اول: بررسی سوابق پژوهشی و آموزشی

پنل دوم : ارزیابی شغلی

پنل سوم : ارزیابی روانشناسی

Ø بررسی سوابق پژوهشی و آموزشی:

Ø ارزیابی سوابق آموزشی:

ü بررسی مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی

ü مدرک زبان معتبر IELTS ,TOFEL(IBT,PBT ,CBT) ,TOLIMO ,MSRT

ü برگزیدگان علمی دانشجویی(رتبه مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور)

Ø ارزیابی سوابق پژوهشی:
مقالات
مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)
مقالات علمی- ترویجی
مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر ملی و بین‌المللی
کتاب‌ها
تالیف
ترجمه
ثبت اختراع
کسب مقام در جشنواره‌های علمی و یا هنری
کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره‌های معتبر علمی از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی و فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی

Ø ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی:

شامل مصاحبه تخصصی در مورد رشته شغل مورد نظر می باشد.

Ø ارزیابی روانشناسی:

به دو بخش تست روانشناسی و مصاحبه روانشناس تقسیم می شود.

برای فرد متقاضی همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در روز مصاحبه الزامی می باشد.

 

تذکر: افرادی که در باکس تایید مدارک صفر -0- وارد شده افراد معرفی شده جدید می باشند و باید قبل از مصاحبه فرایند تحویل و تایید مدارکشان انجام شود.

لیست شرکت کنندگان در آزمون 
 
 

ردیف

داوطلب

نام

نام خانوادگی

عنوان شغل انتخابی

تایید مدارک

روز

تاریخ مصاحبه

ساعت

1

2004304

پریسا

عسگری

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

07:45

2

2004310

نازیلا

حاجی محمدی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

07:45

4

2004840

داود

پورمند

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

07:45

5

2006483

زهرا

نعمتی کردکندی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

08:45

6

2007575

فرزانه

باقری مجدر

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

08:45

3

2004838

علیرضا

نورابادی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

08:45

7

2007582

فاطمه

محمودی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

09:45

8

2008789

اعظم

شکیب ایلار

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

09:45

9

2008976

حمید

ذوالقدری

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

09:45

12

2014361

حسین

کمری

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

10:45

36

2091678

زهرا

رادمنش

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

10:45

10

2014353

صادق

قریشی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

10:45

13

2014364

مهدی

خدامرادی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

11:45

14

2015221

قاسم

نجفی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

11:45

11

2014360

مجید

صیدمحمدی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

11:45

15

2030108

سیدارمان

حسینی بریه خانی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

14:45

16

2030122

مهدی

غلامی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

14:45

38

2091725

فرزانه

طالب

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

14:45

27

2049983

زهرا

حاجی زاده

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

15:45

37

2091701

سمیرا

مقدم زرندی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز اول

1401/10/10

15:45

18

2032633

سمیه

پهلوانی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

07:45

19

2032635

فاطمه

دهنوئی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

07:45

20

2034550

علی رضا

طیوری نوروزی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

07:45

17

2032632

نازنین

محبی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

08:45

21

2034553

محمدهادی

فاطمی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

08:45

25

2040456

شهباز

ابدام

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

08:45

22

2038102

فاطمه

شیخ ابوالحسنی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

09:45

24

2039403

محمود

قربانی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

09:45

26

2041116

عزت الله

کریمی ارپناهی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

09:45

23

2038105

وفا

طرفی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

10:45

28

2054308

ایمان

نوری

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

10:45

29

2071834

طاها

نظری

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

10:45

30

2072990

مسعود

تاجی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

11:45

31

2077293

بهمن

احمدوند

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

11:45

33

2080310

سمیرا

علی پورگراوند

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

11:45

32

2079636

وحید

امیری منفرد

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

0

روز دوم

1401/10/11

14:45

34

2084988

رضا

طهماسبی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

14:45

35

2089138

سعید

بارانی

کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

1

روز دوم

1401/10/11

14:45

 
تاریخ:
1401/09/29
تعداد بازدید:
435
منبع:
اداره روابط عمومی و امور بین الملل
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:17
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal