مقررات تولید بذر غلات
 
 
 
 تولید بذر استاندارد همانند هر محصول استاندارد باید بر طبق مقررات خاص تولید شود تا قابلیت تایید و دریافت گواهی استاندارد را داشته باشد. مقررات تولید بذر هر یک از محصولات بنا به نوع گونه گیاهی، شیوه تکثیر گونۀ گیاهی، ویژگی های ژنتیکی، تکنولوژی تولید بذر رقم و مراقبت های لازم برای دارا بودن شرایط استاندارد، برای هر یک از محصولات متفاوت و ویژه آن محصول است. از این رو مطالعه مقررات تولید بذر هر محصول علیرغم داشتن تجربه تولید سایر محصولات از ضروریات می باشد.
مقررات تولید بذر شامل شرایط دریافت مجوز تولید بذر محصول، استانداردهای ملی بذر آن محصول، راهنمای فنی کنترل و نظارت مزرعه که مراقبت های مزرعه و فراوری بذر را توضیح می دهد و نام و مشخصات ارقامی که بذر آن ها قابل تکثیر است (قرار داشتن در فهرست ملی ارقام) می باشد. در ادامه مقررات تولید بذر غلات به تفکیک سه گروه اصلی گندم، جو و برنج (هیبرید و آزاد گرده افشان) ارائه شده اند.
 

 
مقررات تولید بذر گندم و جو
 
عملیات تولید بذر گندم و جو (به منظور کاشت در سال بعد) و دانه (مصارف خوراکی) علیرغم مشابه بودن، راهبردهای متفاوتی دارند. تولید بذر گندم و جو از نظر الزامات و شرایط زمین تولید بذر، ایزولاسیون مزارع، مخلوط کشی و پیشگیری از آلودگی ها متفاوت است. تفاوت دیگر این است که بوته های گندم و جو برای تولید بذر باید دارای استانداردهای کیفی خاص باشند که به وسیله قوانین ملی بذر مشخص می شود. کنترل های فنی، اجرایی و قانونی به وسیله مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، امکان تولید بذر با کیفیت خوب و با استانداردهای لازم را مهیا می سازد. مراحل اصلی کنترل و گواهی بذر گندم و جو عبارتند از: بازدید مرحله سبز محصول (پنجه زنی تا انتهای ساقه دهی)، بازدید هنگام ظهور سنبله ها تا رسیدگی فیزیولوژیکی، بازدید نهایی (پیش از برداشت)، صدور گواهی مزرعه تولید بذر و برداشت مزرعه، نظارت بر خرید بذر، بوجاری، پارت چینی و نمونه برداری، نصب شناسه (برچسب گواهی)
  
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر گندم و جو
استاندارد ملی تولید بذر گندم
شرکت های دارای امتیاز ارقام گندم
شرکت های تولیدکنندۀ بذر گندم
ارقام گندم نان مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
ارقام گندم دوروم مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
   
استاندارد ملی تولید بذر جو
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر جو
شرکت های دارای امتیاز ارقام جو
شرکت های تولیدکنندۀ بذر جو
ارقام جو مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 

 
مقررات تولید بذر برنج
 
    مزرعه تولید بذر برنج حداقل سه بار در مراحل سطح سبز، گلدهی و هنگام رسیدگی کامل مورد بازدید قرار می‌گیرد.رعایت آیش وتناوب کشت یکی از مراقبت های مهم در تولید بذر برنج است. علاوه بر این جهت حفظ خلوص ژنتیکی بذر، رعایت فاصله ایزولاسیون زمین جهت تولید بذر در طبقات پایه ، مادری و گواهی شده مهم است. از جمله دیگر مراقبت های مهم تولید بذر برنج سلامت بذر وکنترل بیماری های بذرزاد است. زمین معرفی شده نباید سابقه آلودگی به بیماری سیاهک خوشه برنج را داشته باشد.مهم ترین بیماری های بذرزاد که دراستاندارد مزرعه تولید بذر برنج معرفی شده، بیماری قارچی بلاست برنج، فوزاریوم طوقه ، بیماری لکه قهوه ای برنج است که براساس استانداردهای فعلی مزرعه بذر برنج، میزان آلودگی به این بیماری در طبقه پایه (سوپرالیت ) باید صفر باشد. عدم رعایت استانداردهای موجود درمزرعه بذربرنج در خصوص حفظ خلوص ژنتیکی و سلامت بذربرنج، منجر به حذف مزرعه ازچرخه تولید بذرخواهد شد. برای کسب اطلاعات تکمیلی، استانداردهای مزرعه و کیفیت بذر در راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر برنج را مطالعه نمایید
 
 
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر برنج
استاندارد ملی تولید بذر برنج
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر برنج
شرکت های دارای امتیاز ارقام برنج
ارقام برنج مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/25
تعداد بازدید:
6510
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal