مقررات تولید بذر گیاهان صنعتی و غده ای
 
 
 
 
 
تولید بذر استاندارد همانند هر محصول استاندارد دیگری باید بر طبق مقررات خاص تولید شود تا قابلیت تایید و درافت گواهی استاندارد را داشته باشد. مقررات تولید بذر هر یک از محصولات بنا به نوع گونه گیاهی، شیوه تکثیر گونۀ گیاهی، ویژگی های ژنتیکی، تکنولوژی تولید بذر رقم و مراقبت های لازم برای دارا بودن شرایط استاندارد، برای هر یک از محصولات متفاوت و ویژه آن محصول است. از این رو مطالعه مقررات تولید بذر هر محصول علیرغم داشتن تجربه تولید سایر محصولات از ضروریات می باشد.
مقررات تولید بذر شامل شرایط دریافت مجوز تولید بذر محصول، استانداردهای ملی بذر آن محصول، راهنمای فنی کنترل و نظارت مزرعه که مراقبت های مزرعه و فراوری بذر را توضیح می دهد و نام و مشخصات ارقامی که بذر آن ها قابل تکثیر است (قرار داشتن در فهرست ملی ارقام) می باشد. در ادامه مقررات تولید بذر گیاهان صنعتی و غده ای به تفکیک چهار گروه اصلی پنبه، چغندرقند و سیب زمینی ارائه شده اند.
 
 

 مقررات تولید بذر پنبه
 ....
 
استاندارد ملی تولید بذر پنبه
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر پنبه
شرکت های دارای امتیاز ارقام پنبه
شرکت های تولیدکنندۀ بذر پنبه
ارقام پنبه مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 
 
 

 مقررات تولید بذر چغندرقند
 ....
 
 
 
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر چغندرقند
استاندارد ملی تولید بذر چغندرقند
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر چغندرقند
شرکت های دارای امتیاز ارقام چغندرقند
شرکت های تولیدکنندۀ بذر چغندرقند
ارقام چغندرقند مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 
 

 مقررات تولید بذر سیب زمینی
 
     گزینش منطقه مناسب تولید بذر سیب زمینی به دلیل ماهیت تکثیر غیرجنسی غده بذری و استعداد آلودگی بذر به عوامل بیمارگر مختلف در این گیاه، باید با رعایت دو عامل تناوب کشت و فاصله ایزولاسیون از منابع آلوده کننده انجام شود. شیوه انتخاب و ضوابط مربوط به آن در راهنمای کنترل و گواهی بذر سیب زمینی ارائه شده است.
     مهم ترین منابع آلودگی در مزرعه بذری سیب زمینی، مجاورت با کشتزارهای یونجه، سیب زمینی خوارکی ( و یا بذری با کلاس بذری متفاوت)، کلزا و درختان هسته دار و دانه دار به دلیل امکان انتقال بیماری های ویروسی توسط ناقلین فعال در مناطق تولید می باشند. هدف کنترل و گواهی بذر سیب زمینی، تولید غده های سیب زمینی بذری است که دارای حد مجازی از آلودگی به  بیماری های قارچی، باکتریایی، ویروسی و مایکوپلاسمایی  باشد. گواهی بذر سیب زمینی با ارزیابی وضعیت گیاه در مزرعه جهت تشخیص حفظ خلوص ژنتیکی و سلامت بذر و شامل مراحل کاشت، داشت و برداشت در کلاس های مختلف بذری، خالص سازی مزرعه از سایر ارقام، حذف بوته های آلوده و علفهای هرز، اجرای آزمون های آزمایشگاهی و د رنهایت تعیین کلاس بذری بر اساس استاندارد هر طبقه و کلاس بذری است. اطلاعات کامل درباره مراقبت های مزرعه تولید بذر سیب زمینی را در راهنمای فنی کنترل و گواهی بذر آن مطالعه نمایید.
 
 
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر سیب زمینی
استاندارد ملی تولید بذر سیب زمینی
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر سیب زمینی
شرکت های دارای امتیاز ارقام سیب زمینی
شرکت های تولیدکنندۀ بذر سیب زمینی
ارقام سیب زمینی مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
3783
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal